Biuletyn Informacji Publicznej

      Brak komentarzy do Biuletyn Informacji Publicznej
Link do Biuletybu Informacji Publicznej szkoły

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Grajewie
ul. Konstytucji 3 Maja 23, 19-200 Grajewo
NIP  7191565796
Regon  000719620
tel. 86 272 30 78,  86 272 79 66
www:  /http:/sp4.grajewo.com
email: sekretariat@sp4.grajewo.com
Godziny pracy sekretariatu: 7:30-15:30
Dyrektor: Karol Choynowski

 * * *

Wniosek o dostęp do informacji publicznej z dn. 03.03.2024 r. – pobierz

Informacja publiczna z dn. 14.03.2024 r. – pobierz

 * * *

Informacja publiczna z dn. 6.09.2023 r.  – pobierz

* * *

* * *

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2022 ROK – główna księgowa Ewa Kiersznowska

1.Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2022 r. – pobierz
2. Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2022 r. – pobierz
3. Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2022 r. – pobierz

 * * *

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2021 ROK – główna księgowa Ewa Kiersznowska

1.Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2021 r.pobierz
2. Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2021 r.pobierz
3. Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2021 r.pobierz

ZAPEWNIENIE O DOSTĘPNOŚCI

Zarządzenie nr 7/2021 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Grajewie z dnia 8 lutego 2021 roku w sprawie powołania Zespołu do Spraw Dostępności w Szkole Podstawowej nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Grajewie – pobierz
Deklaracja Dostępnościpobierz
Raport o stanie zapewnienia dostępnościpobierz

* * *

Ocena Ryzyka Zawodowego dla stanowisk pracy potencjalnie zagrożonych koronawirusem SARS-COV-2 powodującym chorobę COVID-19 – POBIERZ

* * *

Od 1 września 2020 r. nasza szkoła uczestniczy w uruchomionym przez Państwową Inspekcję Pracy programie profilaktycznym „Bezpiecznie w szkole”.

Celem programu jest popularyzacja wymagań prawnych oraz dobrych praktyk w zakresie działań polegających na zapobieganiu i redukcji zagrożeń w szkołach oraz placówkach oświatowych, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony zdrowia w czasie pandemii. Program jest wsparciem dla dyrektorów i pracowników placówek oświatowych w ograniczeniu szkodliwych czynników związanych z epidemią.

Szczegóły dotyczące programu dostępne są w bibliotece szkolnej i na stronie internetowej szkoły w Biuletynie Informacji Publicznej.

Więcej szczegółów – POBIERZ

Dodaj komentarz