Dzwonki szkolne


GODZINOWY ROZKŁAD LEKCJI


1 lekcja

8.00 – 8.45

2 lekcja

8.55 – 9.40

3 lekcja

9.50 – 10.35

4 lekcja

10.45 – 11.30

długa przerwa

15 minut

5 lekcja

11.45 – 12.30

długa przerwa

15 minut

6 lekcja

12.45 – 13.30

7 lekcja

13.40 – 14.25

8 lekcja

14.35 – 15.20

9 lekcja

15.30 – 16.15


W klasach I – III w ramach realizacji nauczania zintegrowanego przerwy międzylekcyjne regulowane są indywidualnie przez nauczyciela.