Programy szkolne


Rok szkolny 2022/2023

Program wychowawczo – profilaktyczny

Szkoły Podstawowej nr 4
im. H. Sienkiewicza w Grajewie
 
Prawa autorskie zastrzeżone

Pobierz

Aneks do programu

Pobierz


Harmonogram współpracy wychowawczej z rodzicami
w roku szkolnym 2022/2023

Pobierz