Telefon zaufania


Masz problem?


Chcesz o nim porozmawiać?


Zadzwoń pod ogólnopolski bezpłatny numer
Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży:


116 111


Telefon ten służy młodzieży i dzieciom potrzebującym wsparcia, opieki i ochrony, zapewniając dzwoniącym kontakt z fachowcami w trudnych dla nich sytuacjach.