Wychowawcy klas

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE
Słoneczka – Elżbieta Wojtasik, Ewa Kuriata 
Biedronki – Aneta Chrzanowska, Olga Fiodorowicz 
Skrzaty – Beata Antropik, Arleta Krawczyk 

KLASY I – III

Klasa I a – Anna Gryczkowska
Klasa I b – Joanna Rydzewska
Klasa I c – Ewa Mieczkowska
Klasa I d – Anna Bukowska
Klasa I e – Barbara Krukowska

Klasa II a – Katarzyna Bobrowska 
Klasa II b – Monika Kuryś 
Klasa II c – Ewa Sawicka 
Klasa II d – Katarzyna Górska

Klasa III a – Anna Kłos  
Klasa III b – Elżbieta Sarnacka  
Klasa III c – Renata Wierzchowska  
Klasa III d – Katarzyna Lenczewska 

            KLASY IV – VIII

Klasa IV a – Marta Lenkiewicz   
Klasa IV b – Agnieszka Ramotowska   
Klasa IV c – Anna Maleszewska  

Klasa V a – Beata Szewczyk
Klasa V b – Tomasz Babul 
Klasa V c – Eliza Gołaszewska 
Klasa V d – Marta Poniatowska 

Klasa VI a – Lidia Łepkowska  
Klasa VI b – Alicja Deresz-Armata  
Klasa VI c – Marlena Gładkowska  

Klasa VII a – Ewa Wojciechowska  
Klasa VII b – Agnieszka Sokołowska 
Klasa VII c – Waldemar Jarosław Koniecko 

Klasa VIII a – Tomasz Babul    
Klasa VIII b – Renata Sokołowska 
Klasa VIII c – Joanna Daniela Zalewska-Grochowska