Podręczniki

Zestaw podręczników

na rok szkolny 2023 / 2024

Pobierz zestaw (pdf)

Wykaz sporządzono na podstawie informacji dostarczonych przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów. Kolorem białym oznaczono przedmioty, do których podręczniki i ćwiczenia należy zakupić  we własnym zakresie.

* * *

Zestaw podręczników

na rok szkolny 2022 / 2023

Pobierz zestaw (pdf)

Wykaz sporządzono na podstawie informacji dostarczonych przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów. Kolorem białym oznaczono przedmioty, do których podręczniki i ćwiczenia należy zakupić  we własnym zakresie.