Kalendarz roku szkolnego


Kalendarz roku szkolnego 2022/2023

Rozpoczęcie zajęć
dydaktyczno-wychowawczych

1 września 2022 r.

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2022 r.

Ferie zimowe

23 stycznia – 5 lutego 2023 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

6 –  11 kwietnia 2023 r.

Zakończenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych

23 czerwca 2023 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych
w Szkole Podstawowej nr 4 im. H. Sienkiewicza w Grajewie 2022/2023

31 października 2022 r. (poniedziałek) 
2, 4, 5, maja 2023 r. (wtorek, czwartek, piątek)
23, 24, 25 maja 2023 r. (wtorek, środa, czwartek) – egzamin ósmoklasisty
9 czerwca 2023 r. (piątek)       

 
 

czerwca