Kalendarz roku szkolnego


Kalendarz roku szkolnego 2021/2022

Rozpoczęcie zajęć
dydaktyczno-wychowawczych

1 września 2021 r.

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2021 r.

Ferie zimowe

24 stycznia – 6 lutego 2022 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

14 –  19 kwietnia 2022 r.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych

24 czerwca 2022 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych
w Szkole Podstawowej nr 4 im. H. Sienkiewicza w Grajewie

12 listopada 2021 r. (piątek)
23, 24, 25, 26, 27 maja 2022 r. (poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek) – egzamin ósmoklasisty
7 stycznia 2022 r. (piątek)       
2 maja 2022 r. (poniedziałek) 

 
 

czerwca