Kalendarz roku szkolnego


Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

Rozpoczęcie zajęć
dydaktyczno-wychowawczych

4 września 2023 r.

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2023 r.

Ferie zimowe

22 stycznia – 4 lutego 2024 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

28 marca –  2 kwietnia 2024 r.

Zakończenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych

21 czerwca 2024 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych
w Szkole Podstawowej nr 4 im. H. Sienkiewicza w Grajewie 2023/2024

29, 30 kwietnia 2024 r. (poniedziałek, wtorek) 
2 maja 2024 r. (czwartek)
14, 15, 16 maja 2024 r. (wtorek, środa, czwartek) – egzamin ósmoklasisty
17 maja 2024 r. (piątek)       
31 maja 2024 r. (piątek)