Kalendarz roku szkolnego


Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

Rozpoczęcie zajęć
dydaktyczno-wychowawczych

1 września 2020 r.

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2020 r.

Ferie zimowe

25 stycznia – 7 lutego 2021 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

1 –  6 kwietnia 2021 r.

Egzamin ósmoklasisty  

Zakończenie rocznych zajęć

dydaktyczno – wychowawczych

25, 26, 27 maja 2021 r. 

25 czerwca 2021 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych
w Szkole Podstawowej nr 4 im. H. Sienkiewicza w Grajewie

12, 13 listopada 2020 r. (czwartek, piątek)
24 maja 2021 r. (poniedziałek) 
25, 26, 27 maja 2021 r. (wtorek, środa, czwartek) – egzamin ósmoklasisty
28 maja 2021 r. (piątek)       
4 czerwca 2021 r. (piątek) 

 
 

czerwca