Rada Rodziców


RADA RODZICÓW

przy Szkole Podstawowej nr 4 w Grajewie

Rok szkolny 2023/2024

PREZYDIUM RADY RODZICÓW
Przewodniczący – p. Wojciech Fajfer
Wiceprzewodniczący – p. Grzegorz Pieńkowski
Wiceprzewodnicząca – p. Katarzyna Świderska
Wiceprzewodnicząca – p. Beata Ostaszewska
Wiceprzewodniczący – p. Wojciech Święćkowski
Sekretarz – p. Anita Łaguna – Ciskowska
Skarbnik – p. Justyna Gutowska


KOMISJA REWIZYJNA
Przewodnicząca – p. Magdalena Chudek
Członek: p. Monika Kuczyńska 
Członek: p. Monika Kaczyńska 

Numer konta Rady Rodziców:  3287 6810 1313 0003 5820 0000 10

 

Sprawozdanie z działalności Rady Rodziców SP 4 za rok 2021/2022 – pobierz (pdf)

Sprawozdanie z działalności Rady Rodziców SP 4 za rok 2019/2020 – pobierz (pdf)

***

HARMONOGRAM
WSPÓŁPRACY WYCHOWAWCZEJ Z RODZICAMI

w roku szkolnym 2023/2024


Pobierz (pdf)

***