Rada Rodziców


RADA RODZICÓW

przy Szkole Podstawowej nr 4 w Grajewie

Rok szkolny 2022/2023

PREZYDIUM RADY RODZICÓW
Przewodniczący – p. Wojciech Fajfer
Zastępca – p. Grzegorz Pieńkowski
Skarbnik – p. Olga  Sztachelska
Sekretarz – p. Katarzyna Brakoniecka


KOMISJA REWIZYJNA
Przewodnicząca – p. Marta Wysocka
Członkowie:
p. Anita Łaguna-Ciskowska
p. Małgorzata Sztramko

Numer konta Rady Rodziców:  3287 6810 1313 0003 5820 0000 10

Regulamin Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 4 w Grajewie – pobierz (pdf)

Sprawozdanie z działalności Rady Rodziców SP 4 za rok 2021/2022 – pobierz (pdf)

Sprawozdanie z działalności Rady Rodziców SP 4 za rok 2019/2020 – pobierz (pdf)

***

HARMONOGRAM
WSPÓŁPRACY WYCHOWAWCZEJ Z RODZICAMI

w roku szkolnym 2023/2024


Pobierz (pdf)

***