Kategoria: Zapewnienie dostępności

Deklaracja Dostępności osoba siedzi na wóżku inwalidzkim druga osoba niewidoma idzie o lasce, uch, dłonie symbolizujące język migowy

Deklaracja Dostępności

Deklaracja Dostępności Szkoła Podstawowa nr 4 im. H. Sienkiewicza w Grajewie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron… read more »

Logo Szkoły Podstawowej nr 4 imienia Henryka Sienkiewicza w Grajewie

Zarządzenie Dyrektora szkoły

Zarządzenie nr 7/2021 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Grajewie z dnia 8 lutego 2021 roku w sprawie powołania Zespołu do Spraw Dostępności w Szkole Podstawowej nr… read more »