Dyrekcja

DYREKTOR
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 IM. H. SIENKIEWICZA W GRAJEWIE
mgr  Karol Choynowski

WICEDYREKTOR
(klasy I – III)
mgr  Joanna Szymanowska

WICEDYREKTOR
(klasy IV – VIII)
mgr  Joanna Waniewska