„Śpiące kasztany” – zapraszamy do udziału w grze charytatywnej dla chorego Wiktorka

MIEJSKA GRA CHARYTATYWNA
ph. „ŚPIĄCE KASZTANY” 2022

REGUALMIN

Organizator
Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Grajewie

Koordynatorzy
Olga Fiodorowicz (tel. 501 401 546),
Anna Mioduszewska,
Joanna Szymanowska,
Katarzyna Bobrowska.

Cele
Zebranie funduszy na leczenie Wiktorka Wiśniewskiego chorego na SMA.
Promocja aktywnego spędzania czasu wolnego wśród dzieci i ich rodzin w przestrzeni publicznej Grajewa.

Uczestnicy
• dzieci w wieku 7-10 lat wraz z rodzicami,
• dzieci do 13 roku życia
ze wszystkich szkół podstawowych z terenu miasta Grajewo.

Zasady gry
1. Czas trwania – 24 – 28 października 2022 r. (JEDEN ZWYCIĘZCA KAŻDEGO DNIA).

2. Zadaniem uczestników gry jest odnalezienie jak największej liczby kasztanów z namalowaną śpiącą buźką – jak na załączonym zdjęciu. Kasztany będą dostępne każdego dnia od godziny 11.00.

3. Pomocą w odszukaniu kasztanów będzie odwiedzenie następujących punktów w mieście:
• Park SOLIDARNOŚCI,
• Park WOJSKO POLSKIE,
• Park WOLNOŚCI (przy Urzędzie Miasta Grajewo).

4. Aby dokonać zgłoszenia zebranych kasztanów, należy najpierw pobrać poniżej KARTĘ UCZESTNIKA, następnie odręcznie wypełnioną przesłać wraz ze zdjęciem zebranych kasztanów do godz. 20.00 do Organizatora na e-maila: fiodorowiczolga@gmail.com

KARTA UCZESTNIKA GRY – POBIERZ 

5. Na zakończenie KAŻDEGO DNIA konkursowego odbędzie się podsumowanie i WYŁONIENIE ZWYCIĘZCY z największą liczbą zebranych kasztanów.

6. Wyniki będą ogłoszone za pośrednictwem strony internetowej szkoły sp4.grajewo.com oraz indywidualnie do każdego zwycięzcy.

7. Przy odbiorze nagród jako potwierdzenie zwycięstwa należy zwrócić zebrane kasztany, które jednocześnie będą wykupione przez fundatorów (instytucje i osoby prywatne) jako pomoc charytatywna na leczenie Wiktora Wiśniewskiego chorego na SMA.

Lista fundatorów nagród:
• Restauracja BALTON,
• Restauracja SPÓŁDZIELCZA1,
• Pizzeria SAVONA,
• Restauracja PIECUCH,
• GRILL BAR.

Postanowienia końcowe:

1. Organizatorzy w celu umożliwienia wszystkim dzieciom szansy na wygraną ustanawiają zasadę, że jeden uczestnik może wygrać tylko raz w ciągu trwania gry miejskiej.

2. Zwycięzcy będą mogli zaprosić osobę towarzyszącą.

3. Nadesłanie wypełnionej karty uczestnika i zdjęć zebranych kasztanów jest równoznaczne z oświadczeniem, że uczestnik i jego rodzice akceptują regulamin, wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka i publikację wizerunku do celów związanych z organizacją i promocją gry miejskiej.

Kasztany z pomalowanymi buźkami