Międzynarodowy Projekt Czytelniczy „Magiczna Moc Bajek” – „Kultura i szacunek – tworzą  mój dobry wizerunek”

W październiku „Słoneczka” zrealizowały zadania z I modułu „Kultura i szacunek – tworzą mój dobry wizerunek” oraz zadania dodatkowe „Dobranocki z dawnych lat „Gucio i Cezar”.

1. „Klucze dobrego zachowania” – kiedy, jak i dlaczego mówię: Proszę, przepraszam, dziękuję – zajęcia warsztatowe z dziećmi. Przedszkolaki miały za zadanie wykonać swój „magiczny klucz do serca”.

2. „Chcemy być szanowni i akceptowani” – wspólne określenie: Czym jest szacunek? Dlaczego powinniśmy szanować innych ludzi, rówieśników, osoby starsze, z niepełnosprawnością, znajomych, nieznajomych, a także zwierzęta, cudzą własność oraz samego siebie? Dzieci zapoznały się z treścią bajki pt. „Brat i siostra”. Wspólnie wyjaśniliśmy morał płynący z bajki o pomaganiu innym i szacunku do starszych. Ponadto przedszkolaki wykonały słoneczka, z których powstało „Wielkie Słońce Przyjaźni”.

3. „Herbatka dla seniora” – zbiórka herbat dla seniorów z „Klubu Seniora w Grajewie”, które będą przekazane wraz z życzeniami z okazji Dnia Seniora.

4. Dzieci z grupy „Słoneczka” obejrzały dobranockę z dawnych lat pt. „Klucze do Skarbu” o parze przyjaciół: Guciu – niezdarnym, łakomym hipopotamie oraz Cezarze – rozważnym psie. Sympatyczni Gucio i Cezar zawsze są chętni pomagać przyjaciołom i troszczą się o właściwe, kulturalne zachowanie.

5. Zapoznanie dzieci z opowiadaniem Pana Poety pt.: „O kruku, co krakał pokraknie”. Wyjaśnienie najmłodszym, dlaczego kruka nikt nie rozumiał, dlaczego czuł się obco? Jak mieszkańcy zareagowali na przybysza? Wyjaśnienie pojęcia, że należy szanować „inne”, w pewien sposób od nas różne, bo właśnie przez to mogą być dla nas ciekawe. Dzieci pokolorowały kruka.

6. Do realizacji projektu włączyliśmy rodziców. Systematycznie i aktywnie uczestniczą w akcji: „Najpiękniej czyta moja mama i mój tata” . Podjęliśmy współpracę z biblioteką szkolną. „Koło Młodych Czytelników” z wielkim zaangażowaniem czyta młodszym koleżankom i kolegom bajki  i wiersze.

Koordynator – E. Wojtasik