Konkurs plastyczny „Jesienna szaruga”

      Brak komentarzy do Konkurs plastyczny „Jesienna szaruga”

REGULAMIN

Cele konkursu:
• rozwijanie wrażliwości na piękno przyrody ojczystej,
• przygotowanie dziecka do wnikliwej obserwacji przyrody ,
• rozwijanie uzdolnień i inwencji twórczej uczniów,
• wzmacnianie więzi w rodzinach,
• rozwijanie współpracy między świetlicą i środowiskiem rodzinnym uczniów.

Warunki konkursu:
• różne techniki prac,
• format prac A4,
• termin składania prac – do 30.11.2022r.
• podpisane prace (imię , nazwisko i klasa ) składać należy w świetlicy szkolnej,
• komisja konkursowa przyzna nagrody i wyróżnienia,
• adresaci konkursu – wszyscy uczniowie klas 0 – III i ich rodziny.

Zapraszamy – wychowawcy świetlicy