Artystyczny program profilaktyki uzależnień ,,Antymina’’ w SP4  w Grajewie

10 czerwca 2024 r. w naszej szkole odbył się Artystyczny Program Profilaktyki Uzależnień „Antymina”- autorstwa Mirosława Kolczyka „Kolah”. W spotkaniu wzięło udział 279 uczniów klas V- VII.

Celem programu było przekazanie młodzieży wiedzy na temat zagrożeń, jakie niesie ze sobą uzależnienie od środków psychoaktywnych m.in. alkoholu, narkotyków i dopalaczy, papierosów i e-papierosów.

Program ,,Antymina’’ został wysoko oceniony przez uczniów. Subtelnie przekazane osobiste doświadczenia z życia prowadzącego, odwołanie się do wartości wyższych, wskazanie rodziny jako środowiska, które cierpi całościowo w przypadku uzależnienia choćby jednej osoby, nadawało uniwersalny przekaz treściom profilaktycznym. Autor programu podkreślał jak nie wejść na ,,minę’’ uzależnienia. Jego wiedza, jak i forma przekazu przeplatana przesłaniami płynącymi z trafnie dobranego i profesjonalnie wykonywanego przez rapera – p. Mirosława Kolczyka – repertuaru w rytmie hip-hop, są niezwykle pouczające i bardzo ciekawe. Wymowa programu kładła nacisk na osobistą odpowiedzialność za swoje życie i życiowe wybory.

Anna Formejster