„Zimowe ABC ptasiej stołówki” – projekt czytelniczo-przyrodniczy

„Prawda to oczywista, że rozwój dziecka
w kontakcie z przyrodą przynosi
wartości nie dające się wytworzyć
w żaden inny sposób.”
Anonim

Uczniowie klasy III a, b, c, d oraz dzieci z oddziału przedszkolnego „Biedronki”, w miesiącach grudniu i styczniu, realizowały edukacyjny projekt ekologiczny pt. „Zimowe ABC ptasiej stołówki”. W ramach zajęć rozbudzono zainteresowania czytelnicze książkami o tematyce ekologicznej i przyrodniczej, promowano literaturę piękną, popularnonaukową dostępną w bibliotece szkolnej i Miejskiej Bibliotece Publicznej Oddział dla Dzieci w Grajewie. Ponadto, rozwijano pasje i zainteresowania ornitologiczne, popularyzowano wiedzę na temat ptaków i ich środowiska życia, rozwijano potrzeby kontaktu z przyrodą oraz uwrażliwiano na jej piękno – współpraca z Nadleśnictwem Rajgród Lasy Państwowe.

W trakcie spotkań, które odbywały się m.in. w bibliotece szkolnej, dzieci poznały tytuły książek przyrodniczych z literatury pięknej, popularnonaukowej, nauczyły się rozpoznawać ptaki odlatujące i pozostające na zimę. Poznały przyczynę ich odlotu do cieplejszych regionów świata. Uczniowie i przedszkolaki zapoznały się też z zasadami prawidłowego dokarmiania ptaków. Wiedzę swoją spraktykowały podczas wspólnego wieszania karmników na drzewach wokół szkoły i podczas spacerów do Parku Solidarności, gdzie dokarmiały znajdujące się tam kaczki i inne ptaki. Do akcji dokarmiania ptaków włączyli się także dzieci z oddziału przedszkolnego „Biedronki”, „Skrzaty” i „Niedźwiadki” z Przedszkola Modernkids.

W trakcie wycieczek-spacerów przyrodniczych do pobliskiego parku uczniowie i przedszkolaki dokonały wnikliwych obserwacji, o czym świadczyły liczne uwagi i spostrzeżenia dotyczące ptaków. Nauczyły się też zasad zachowania podczas zajęć terenowych. Efektem podjętych działań były plakaty, wykonane w trakcie spotkania czytelniczego w bibliotece szkolnej i miejskiej, a także prace plastyczne powstałe w wyniku obserwacji ptaków przylatujących do ptasich stołówek zawieszonych na drzewach przy szkole. Na zakończenie projektu wytwory dziecięce ozdobiły korytarze szkolne. Częścią projektu były wycieczki do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Grajewie. Dzięki współpracy z paniami z Oddziału dla Dzieci nasi uczniowie wzięli udział w spotkaniach czytelniczo-bibliotecznych, podczas których poszerzyli swoją wiedzę o ptakach. W trakcie zajęć warsztatowych dzieci zdobyły też bardzo cenną umiejętność wyszukiwania informacji, interpretowania ich i przekazywania innym. Przeglądając zasoby biblioteki mali czytelnicy poznali wiele wyjątkowych okazów i mało znanych gatunków. Zdobytą wiedzę o ptakach uczniowie spisali w formie notatek, z których stworzyli kolaż informacyjny. Podczas grupowych prezentacji wykonanych prac każdy mógł pochwalić się swoją nowo zdobytą wiedzą wśród rówieśników.

Kolejnym ważnym punktem zaplanowanym przez koordynatorów i realizowanym przez uczniów było spotkanie z leśnikiem pracującym w Nadleśnictwie Rajgród – Lasy Państwowe Panem Mateuszem Niedźwieckim. Pan leśniczy z pasją opowiadał uczniom o różnych gatunkach ptaków, o ich zwyczajach oraz o szczególnych ptasich potrzebach w porze zimowej. Dzieci otrzymały instrukcję jak należy dbać o ptaki i w jaki sposób im pomóc przetrwać zimę.

W ramach akcji zimowego dokarmiania ptaków Pan Mateusz przekazał małym „ornitologom” specjalne kule pełne ptasiego jedzenia. Po spotkaniu wysokokaloryczny pokarm został zawieszony na drzewach i umieszczony w karmnikach na uciechę okolicznych ptaków.

Przed feriami zimowymi koordynatorzy ogłosili konkurs czytelniczo-plastyczny skierowany do wszystkich uczestników projektu „Zima z ptakami, czyli ptaki oczami dzieci”. Jego celem było zachęcenie do obserwacji przyrody, zwrócenie uwagi dzieci na zimową różnorodność ptaków oraz rozbudzanie potrzeby kontaktu z książką popularnonaukową.

Wspólna praca, zdobyta wiedza oraz przeżywana radość z podjętych działań pozwoliła sądzić, że projekt w pierwszym etapie spełnił swoje zamierzone cele. Druki etap realizacji projektu edukacyjnego rozpocznie się po zakończeniu ferii zimowych.

Koordynatorzy: Iwona Bukrejewska, Joanna Rydzewska, Monika Kuryś, Anna Gryczkowska, Arleta Krawczyk, Alicja Stradczuk