Projekt edukacyjny „Tę książkę warto przeczytać” – prezentacja multimedialna

W grudniu 2021r. uczniowie klas VII – VIII podjęli kolejne działanie, które miało na celu:
– zachęcanie uczniów do czytania książek oraz aktywności twórczej z wykorzystaniem wiedzy zdobytej na lekcjach informatyki,
– rozbudzanie wyobraźni uczniów, pasji czytelniczych i zamiłowania do literatury pięknej.

Uczniowie wykonali prezentacje multimedialne zachęcające do przeczytania wybranej przez nich pozycji ze szkolnej biblioteki.

Mamy nadzieję, że slajdy ich prezentacji zachęcą również Was do przeczytania proponowanych książek. 

Nauczyciele informatyki