Projekt edukacyjny „Sport w literaturze”

W pierwszym semestrze w naszej szkole realizowany był projekt edukacyjny „Sport w literaturze”, w którym uczestniczyli uczniowie klas IV, V, VI, VII i VIII. Celem projektu była promocja książek i czasopism o tematyce sportowej oraz zainteresowanie uczniów zdrowym stylem życia.

Uczniowie czytali na lekcji wychowania fizycznego książki, w których były wskazówki dotyczące zdrowego stylu życia: znaczenie aktywności fizycznej i odpowiedniej diety dla prawidłowego rozwoju młodego człowieka. Zaowocowało to kolejnymi ciekawymi zajęciami, na których uczennice klas VI przygotowały zdrowe śniadanie. Do cyklu lekcji o zdrowym trybie życia należy też zaliczyć spotkanie z pielęgniarką szkolną.

Na lekcjach wychowania fizycznego w ramach projektu zostały także przygotowane przez uczniów na podstawie literatury dotyczącej sportu testy wiedzy z zakresu zasad gier zespołowych, co znacznie wpłynęło na znajomość zasad stosowanych w czasie gry.

W ramach projektu, który zachęcał młodzież do czytania literatury związanej ze sportem, powstały też prace plastyczne, które przedstawiały ulubione dyscypliny sportowe.

Koordynatorzy: nauczyciele wychowania fizycznego