Wojewódzki Konkurs Literacki „Wiersze z szuflady”

      Brak komentarzy do Wojewódzki Konkurs Literacki „Wiersze z szuflady”

Szkoła Podstawowa nr 43 im. Simony Kossak w Białymstoku zaprasza do udziału w Wojewódzkim Konkursie Literackim „Wiersze z szuflady”.

Warunki i zasady uczestnictwa:
1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas II -VIII szkół podstawowych z terenu województwa
podlaskiego.
2. Przedmiotem konkursu jest autorski, samodzielnie napisany wiersz (biały lub rymowany) na dowolny temat – musi on być napisany własnoręcznie RĘCZNIE. Może być ozdobiony rysunkiem, który nie podlega ocenie (jednak brana jest pod uwagę adekwatność ilustracji i artystyczna koncepcja całości pracy).
3. Uczestnik może nadesłać jedną pracę.
4. Termin dostarczenia wierszy OSTATECZNIE upływa 15 grudnia 2022 r.
5. Prace należy wysyłać jedynie drogą elektroniczną na adres mailowy: sp43wierszezszuflady@gmail.com

REGULAMIN – pobierz