Otrzęsiny klas czwartych

      Brak komentarzy do Otrzęsiny klas czwartych

26 października 2022 r. w „Czwórce” odbyły się otrzęsiny uczniów klas czwartych. Przedstawiciele klas ósmych przygotowali młodszym koleżankom i kolegom śmieszne konkurencje, które ułatwiły im proces adaptacji związany z przekroczeniem „progu szkolnego”, jakim jest przejście do II etapu edukacyjnego, dostarczyły mnóstwo radości, zwiększyły samodzielność i poczucie bezpieczeństwa, przyczyniły się do lepszej integracji zespołów klasowych. Przygotowany „egzamin” czwartoklasiści zdali na ocenę celującą. Gratulujemy!

Imprezę zakończyliśmy dyskoteką przygotowaną przez Samorząd Uczniowski. Jej uczestnicy doskonale bawili się przy utworach swoich ulubionych wykonawców.

Nad bezpieczeństwem i przebiegiem uroczystości czuwali wychowawcy klas czwartych i opiekunowie Samorządu Uczniowskiego.

SU

Fot. M. Chodorowski