Szkolny konkurs ,,Spacerkiem po Grajewie”

,,Spacerkiem po Grajewie” 2023
R E G U L A M I N
XVIII  EDYCJI      
SZKOLNEGO  KONKURSU   WIEDZY  DLA  UCZNIÓW  KLAS  TRZECICH

CELE KONKURSU:

1. Poszerzenie wiedzy uczniów na temat rodzinnego miasta.
3. Wyrabianie szacunku dla przeszłości i teraźniejszości Grajewa.
4. Rozwój umiejętności autoprezentacji ,,małej Ojczyzny”.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas trzecich.
2. W szkolnym konkursie uczestniczy po 4 zawodników wyłonionych drogą eliminacji klasowych.
3. Każdy z uczestników rywalizuje o indywidualne zwycięstwo.
4. Konkurs obejmuje wiadomości dotyczące teraźniejszości i przeszłości Grajewa zamieszczone w autorskim, opracowanym na potrzeby „Informatorze o Grajewie dla klas trzecich”.
5. Konkurs będzie miał formę pisemną – rozwiązanie testu polegać będzie na wskazaniu poprawnej odpowiedzi spośród zaproponowanych lub samodzielnym udzieleniu poprawnej odpowiedzi.
6. Uczestnicy konkursu przynoszą ze sobą długopis i przybory do rysowania (ołówek i kredki).
7. Nad przebiegiem konkursu będzie czuwała komisja konkursowa złożona z Organizatorów.

TERMIN:

1. Konkurs odbędzie się w ostatnim tygodniu lutego 2023 r. w sali nr 15.

NAGRODY:

1. Zwycięzcy I, II i III miejsca otrzymają nagrody.

Zapraszamy

Organizatorzy: A. Bukowska, L. Pietrzykowska i W. Jerulank