„Ekomisja” już za nami

      Brak komentarzy do „Ekomisja” już za nami
Ekomisja w podstawówkach
Logo programu Trzymaj formę

Tegorocznej edycji projektu edukacyjnego „Ekomisja w podstawówkach” towarzyszyło przesłanie „Nie marnuję i dbam o planetę!”

Podjęte w ramach realizacji projektu działania w naszej szkole skierowane były do uczniów klas I-III. Ich celem było zwiększanie świadomości ekologicznej, edukacja o tym jak nie marnować żywności i zasobów oraz prowadzić ekologiczny i zdrowy styl życia.

W realizacji projektu bardzo pomocne były otrzymane od organizatorów scenariusze zajęć, filmy edukacyjne i opowiadania, które skłoniły uczniów do refleksji nad stanem naszej planety oraz zainspirowały do działań dla dobra środowiska.

Ważnym elementem podjętych działań edukacyjnych było spotkanie z dietetykiem, panią Urszulą Jaczewską, która omówiła z uczniami zasady zdrowego odżywiania, racjonalnego komponowania posiłków i aktywności fizycznej.

W ramach podsumowania zdobytej wiedzy chętni uczniowie wzięli udział w konkursie plastycznym ph. „Zmiana diety dla planety”. Zgodnie z regulaminem konkursu, każda szkoła mogła wysłać maksymalnie pięć prac plastycznych. Po przeprowadzeniu wewnętrznego konkursu, wyłonionych zostało pięć najpiękniejszych plakatów. Teraz tylko czekamy na ogólnopolskie wyniki.

Dziękuję za zaangażowanie w realizację projektu i udział w konkursie.
Monika Kuryś