SP 4 w ogólnopolskim programie „Moje miasto bez elektrośmieci”

SP 4 w ogólnopolskim programie „Moje miasto bez elektrośmieci” - logo

W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiego programu „Moje miasto bez elektrośmieci”.

Program „Moje miasto bez elektrośmieci” powstał w roku 2011 z inicjatywy ElektroEko. Program działa nieprzerwanie od wielu lat. W pierwszym etapie obejmował działania lokalne, na terenie Warszawy, ale już w kolejnym roku osiągnął zasięg ogólnopolski z bardzo dużym zainteresowaniem szkół działaniami edukacji ekologicznej.

Celem inicjatywy jest:
• podnoszenie świadomości społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem rodzin i dzieci, w zakresie prawidłowego postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym;
• zachęcenie do oddawania elektrośmieci oraz zużytych baterii do punktów zbierania lub innych miejsc wyspecjalizowanych do ich odbioru;
• budowanie wartości recyklingu zużytych sprzętów jako elementu niezbędnego w procesie ochrony środowiska naturalnego.

W listopadzie i grudniu w SP 4 zbieraliśmy zużyte urządzenia elektroniczne i elektryczne, takie jak: telefony komórkowe, laptopy, komputery, drukarki, lodówki oraz inne sprzęty elektroniczne. Zbiórka cieszyła się dużym zainteresowaniem, co pozwoliło na zebranie 1878 kg elektrośmieci. Wszystkie zebrane elektrośmieci zostaną wymienione na kupony grantowe.

Dziękujemy wszystkim uczniom, rodzicom oraz pracownikom szkoły, którzy wsparli naszą inicjatywę i tym samym przyczynią się do wyposażania naszej szkoły w nowoczesne pomoce dydaktyczne pozyskane za elektrośmieci w ramach autorskiego Funduszu Oświatowego.

O otrzymanych materiałach edukacyjnych jeszcze poinformujemy.

Koordynator – Joanna Waniewska