Szkolny Klub Czytelniczy „Czytamy, rozmawiamy, polecamy”

W pierwszy semestrze roku szkolnego 2021/2022 w szkole aktywnie działał Szkolny Klub Czytelniczy „Czytamy, rozmawiamy, polecamy”. Celem spotkań młodzieży z klasy VI b było m.in.: promowanie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, kształtowanie nawyków czytelniczych, dzielenie się z innymi pasją do książek, wykorzystanie nowoczesnych technologii do promocji czytelnictwa.

W kolejnych miesiącach uczniowie: Jakub Pawełkowski, Laura Budna, Małgorzata Karwowska, Nell Kurowska, Marlena Zielińska, Michał Wirkowski, Krystian Tarnacki, Gabriel Mróz i Kinga Gosiewska z klasy VII e, przy wsparciu opiekunów, opracowywali autorskie scenariusze zajęć i systematycznie przygotowywali regularne spotkania czytelnicze dla dzieci z oddziałów przedszkolnych i uczniów klas trzecich. Po lekturze razem bawili się, rysowali, tańczyli, śpiewali, przygotowywali inscenizacje teatralne, a także uczyli. Często głośne czytane teksty stawały się pretekstem do wykonania prac plastycznych, a efekty działań dzieci prezentowane były na korytarzu szkolnym.

Projekt okazał się ciekawą formą, w której można było spotkać się z książką, poprzez różnorodne działania zachęcające do sięgania po książkę. Wymiernym efektem była zwiększona ilość wypożyczeń książek w bibliotece oraz poprawa jakości czytania przez uczniów, którzy zaczęli traktować czytanie jak o ciekawy sposób spędzania czasu.

Opiekunowie: I. Bukrejewska, R. Sokołowska