PRAWIDŁOWE ŻUCIE I POŁYKANIE – to pierwszy krok do prawidłowej MOWY!


Prawidłowe żucie pokarmu, dostarcza naturalnych bodźców do rozwoju narządu żucia. Dziecko nieprawidłowo żujące, ogranicza rozdrabnianie pokarmu do miażdżenia, niechętnie spożywa twarde pokarmy, np. marchew, skórki od chleba itp. Miażdżenie i rozdrabnianie pokarmu za pomocą języka i podniebienia twardego, to tzw. leniwe żucie, podczas którego zęby mleczne dziecka nie ulegają naturalnemu ścieraniu. Powoduje to nieprawidłowe klinowanie zębów oraz rozwój wady w postaci zgryzu krzyżowego, boczne go przemieszczenie żuchwy, czy tyłozgryzu. Długotrwałe zmiany czynnościowe, w wyniku nieprawidłowego żucia prowadzą do zmian organicznych w poszczególnych elementach układu ruchowego narządu żucia.

Bardzo często nieprawidłowe żucie prowadzi do utrwalenia się tzw. niemowlęcego połykania, które polega na wsuwaniu płasko leżącego języka między zęby w momencie przełykania. Język wykonuje jedynie ruchy poziome w jamie ustnej. Niemowlęce połykanie negatywnie wpływa na zgryz dziecka oraz na rozwój prawidłowej artykulacji.

Poniżej przestawiam ćwiczenia, które wzmocnią poszczególne narządy odpowiedzialne za prawidłowe żucie i połykanie.

Wzmocnienie mięśni wysuwających żuchwę:
• wciąganie i zagryzanie wargi górnej przy wychyleniu siekaczy górnych,
• wysuwanie żuchwy maksymalnie i utrzymywanie przez 3-5 sekund,
• dmuchanie na watkę lub wiatraczek trzymany nad głową,
• wywieranie ucisku koniuszkiem języka na wewnętrzną powierzchnię siekaczy dolnych.

Wzmocnienie mięśni cofających żuchwę:
• stawianie palcami oporu na bródce przy ruchu wysuwania żuchwy,
• nagryzanie zębami górnymi na wargę dolną,
• przytrzymywanie drewnianej szpatułki górnymi i dolnymi zębami,
• próby żucia twardych pokarmów (zaczynamy od tych bardziej miękkich, przechodząc stopniowo do najtwardszych),
• ćwiczenia dogryzania: dociskanie zębów górnych do dolnych,
• nagryzanie na szczoteczkę do zębów,
• przesuwanie żuchwy pod naciskiem opartej dłoni na stronę przeciwną.

Wzmocnienie mięśni żwaczy, reedukacja czynności połykania:
• klaskanie językiem,
• masaż podniebienia koniuszkiem języka,
• przytrzymywanie koniuszkiem języka na podniebieniu tabletki, gumki i przełykanie śliny,
• cofanie języka trzymanego przez osobę wspomagającą,
• wciąganie i zagryzanie wargi górnej zębami dolnymi,
• gwizdanie,
• dmuchanie w trąbkę, wiatraczek.


 

Dodaj komentarz