DRODZY RODZICE DZIECI PIĘCIO- I SZEŚCIOLETNICH!


Na podstawie badania przesiewowego zostają wyłonione dzieci potrzebujące pomocy logopedy. Jeśli Państwa dziecko ma problemy z mową zostaną Państwo o tym poinformowani przez wychowawcę grupy.Bardzo dużo dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym ma problemy z prawidłową artykulacją. Warto zdać sobie sprawę z tego, iż dzieci, które mają wady wymowy, mogą mieć problemy z nauką czytania i pisania, również ich kontakty z rówieśnikami mogą być utrudnione. Wszystko to ma wpływ na dalszy rozwój dzieci, na ich przyszłość.

W naszej szkole prowadzone są zajęcia logopedyczne dla dzieci. Na początku roku szkolnego przeprowadzane są przesiewowe badania logopedyczne, które mają na celu ocenę mowy dzieci. Oceniane są przede wszystkim:
– stan i sprawność narządów mowy: warg, języka, podniebienia, ocena zgryzu,
– artykulacja poszczególnych głosek w izolacji, w sylabach, w wyrazach,
– umiejętności komunikacyjne, np. opowiadanie historyjki, dialog,
– nadawanie i rozumienie mowy,
– jakość foniczna wypowiedzi, m. in.: tempo mówienia, fonacja, oddychanie.


 

Dodaj komentarz