Pożegnanie uczniów klas ósmych 2024

      Brak komentarzy do Pożegnanie uczniów klas ósmych 2024

Każde zakończenie jest nowym początkiem – pod takim hasłem 20 czerwca 2024 r. pożegnaliśmy uczniów klas ósmych. W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście:

• Burmistrz Miasta Grajewo – p. Maciej Paweł Bednarko
• Przewodnicząca Rady Miasta – p. Monika Stefańska
• Wiceprzewodniczący Rady Miasta – p. Mariusz Wielgat
• Główny Specjalista ds. Oświaty – p. Julita Graczewska
• Proboszcz Parafii pw. Św. Ojca Pio w Grajewie – ks. Dariusz Gosk
• Rodzice ósmoklasistów oraz Prezydium Rady Rodziców na czele z jej Przewodniczącym p. Wojciechem Fajferem.

Część oficjalną rozpoczęliśmy odśpiewaniem Mazurka Dąbrowskiego. Następnie okolicznościowe przemówienia skierowane do naszych absolwentów wygłosili Dyrektor szkoły – p. Karol Choynowski i Burmistrz Miasta p. Maciej Paweł Bednarko, Przewodnicząca Rady Miasta – p. Monika Stefańska oraz Przewodniczący Rady Rodziców p. Wojciech Fajfer. Pogratulowali wszystkim ukończenia szkoły i życzyli wielu sukcesów na dalszym etapie kształcenia.

Podczas akademii uhonorowano najlepszych uczniów za wysokie wyniki w nauce. Tutaj podniosłym momentem było między innymi złożenie wpisu do Złotej Księgi oraz odebranie  listów gratulacyjnych przez rodziców. W tym roku nagrody w postaci statuetek, książek i bonów podarunkowych odebrali także laureaci i finaliści wojewódzkich konkursów przedmiotowych, Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”, Międzynarodowego Konkursu Matematycznego „Kangur 2024 oraz uczniowie zaangażowani w działalność Samorządu Uczniowskiego, akcje charytatywne, wokalne uatrakcyjnianie uroczystości szkolnych oraz bezinteresowną pracę i aktywność służącą koleżankom, kolegom i szkole. Wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym serdecznie gratulujemy.

Zgodnie z tradycją nasi ósmoklasiści złożyli także ślubowanie i przekazali sztandar szkoły uczniom klas siódmych. Wszyscy przyrzekli wiernie strzec honoru Szkoły Podstawowej nr 4 w Grajewie, a swoją dalszą pracą i nauką rozsławiać Jej imię oraz sumiennie uczestniczyć w życiu naszego kraju. Miłym akcentem były kwiaty i podziękowania ósmoklasistów skierowane do Dyrekcji szkoły, Rady Pedagogicznej i Pracowników oraz  p. Marty Lenkiewicz i p. Moniki Kuryś – opiekunów Samorządu Uczniowskiego. W końcowej części prowadzący uroczystość: Kacper Zalewski, Alan Karwowski i Zuzanna Grabowska z klasy VIII c zaprosili zgromadzonych do obejrzenia programu artystycznego, w którym wystąpili uczniowie klas IV – VIII.

Uroczystość przygotowali: p. Joanna Zalewska – Grochowska, p. Joanna Szymanowska, p. Anna Maleszewska, p. Beata Dawid, p. Grażyna Mroczkowska i p. Bożena Chełmińska. Nad pocztem sztandarowym szkoły czuwał p. Wojciech Arciszewski. Złotą Księgę opracował p. Tomasz Szewczyk.

Fundatorem wręczonych nagród byli: Dyrektor szkoły i Rada Rodziców.

Po części oficjalnej uczniowie wraz z wychowawcami udali się do swoich klas, gdzie po raz ostatni w takim gronie spotkali się i odebrali świadectwa ukończenia szkoły.

Wszystkim absolwentom życzymy, niech wysiłek i Wasza wytrwałość w pogłębianiu wiedzy przyniosą kolejne sukcesy w nowych szkołach oraz dalszym życiu.

Fot. D. Styczyński i A. Chodorowski