Pożegnanie nauczycieli odchodzących na emeryturę

Są w życiu chwile, które w pamięci zostają i choć czas mija, one nadal trwają.
Są też osoby, które raz poznane bywają w życiu niezapomniane.

Pożegnania są najtrudniejsze, bo jak rozstać się i podziękować osobom, z którymi przebyło się tyle dróg, wydeptało tyle ścieżek… 20 czerwca 2024 r. uroczystości pożegnania uczniów klas ósmych towarzyszyła równie podniosła i wzruszająca chwila, którą było pożegnanie naszych koleżanek – wcześniej kolegi – odchodzących na emeryturę. W gronie tym znaleźli się:

p. EWA MIECZKOWSKA – 39 lat efektywnej pracy pedagogicznej w obszarze edukacji wczesnoszkolnej,

p. ANNA MALESZEWSKA – 34 lata efektywnej pracy pedagogicznej w obszarze edukacji plastycznej, muzycznej i germanistycznej,

p. EWA SAWICKA – 35 lat efektywnej pracy pedagogicznej w obszarze edukacji wczesnoszkolnej,

p. HENRYK WIELGAT – 44 lata efektywnej pracy pedagogicznej w obszarze wychowania fizycznego.

Wielu absolwentów naszej szkoły pod ich opieką zaczynało swoją przygodę z nauką, ucząc się obowiązkowości, wyzwalania kreatywności, poczucia własnej wartości oraz przyjaznych relacji z drugim człowiekiem. To dziedzictwo, które będzie odbijać się echem przez pokolenia.

W imieniu Społeczności szkolnej słowa podziękowania, wyrazy szacunku i uznania za ich długoletnią pracę naznaczoną wieloma sukcesami uczniów oraz piękną kartę koleżeńskiej współpracy złożyli: Dyrektor szkoły – p. Karol Choynowski, wicedyrektorzy – p. Joanna Waniewska i p. Joanna Szymanowska, Przewodniczący Rady Rodziców – p. Wojciech Fajfer oraz przybyli goście. Uhonorowaniem było wręczenie kwiatów, pamiątkowych statuetek i koszy upominkowych.

Kochani, niech emerytura będzie dla Was czasem nadal aktywnym, wypełnionym ciepłem i życzliwością. Życzymy także dużo zdrowia oraz samych pogodnych dni, ubogaconych rodzinną radością.

Dyrekcja, Nauczyciele i Pracownicy
Szkoły Podstawowej nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Grajewie