„Nauczyciel – sternik łodzi uczniowskiej”

„Nauczyciel – sternik łodzi uczniowskiej” – pod takim hasłem odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej w Szkole Podstawowej nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Grajewie. Obchody z udziałem pocztu sztandarowego rozpoczęły się od wspólnego odśpiewania hymnu narodowego.

Następnie głos zabrał Dyrektor szkoły pan Karol Choynowski, eksponując w niestandardowym przemówieniu rolę nauczycieli i ich trudną pracę w dobie pandemii. Okazała się ona nie lada wyzwaniem, które należało podjąć natychmiast i uczynić z niego codzienność. W końcowej części swego wystąpienia złożył gronu pedagogicznemu oraz pracownikom administracji i obsługi okolicznościowe życzenia.

Później odczytał fragment życzeń skierowanych do naszych nauczycieli i pracowników przez Burmistrza Miasta Dariusza Latarowskiego i Przewodniczącą Rady Miasta Halinę Muryjas-Rząsę, którą poprosił o odczytanie dalszej części tego okolicznościowego pisma. Przewodnicząca wzbogaciła je kilkoma refleksjami, które podkreślały wagę bezpośredniego dialogu podmiotów uczestniczących w procesie edukacji, niemożliwego w czasie pandemii i nauczania online. Odwołała się do słów św. Jana Pawła II kierowanych właśnie do nauczycieli i realizowanych przez nich zadań. Następnie w imieniu władz samorządowych Miasta Grajewo złożyła zgromadzonym serdeczne życzenia.

W imieniu Rady Rodziców głos zabrała Przewodnicząca p. Anna Mazurek, zaś w imieniu społeczności uczniowskiej – Maya Zyskowska, Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego. Przedstawiciele Rady Rodziców przekazali na ręce Dyrekcji bukiety kwiatów, zaś uczniowie wręczyli wszystkim zebranym silikonowe długopisy – kwiatuszki.

Następnie głos zabrał Proboszcz Parafii pw. Św. Ojca Pio ks. Dariusz Gosk, który nawiązał do cytatu zamieszczonego w zaproszeniu oraz słów bł. Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Podkreślił inspirującą rolę nauczyciela w procesie edukacji i przekazał wszystkim życzenia.

Tradycyjnie zostały wręczone Nagrody Dyrektora nauczycielom w podziękowaniu za osiągnięcia i kreatywność w realizacji procesu edukacyjnego oraz pracownikom administracji i obsługi za rzetelne wypełnianie obowiązków na powierzonych stanowiskach pracy.

Owacjami na stojąco został nagrodzony program artystyczny przygotowany przez uczniów klas: V c, VI a, VI b, VIII d i VIII e pod kierunkiem p. W. Koniecko, p. L. Łepkowskiej, p. A. Maleszewskiej i p. L. Pietrzykowskiej. Ceremoniał z udziałem pocztu sztandarowego przygotował p. W. Jerulank. Nieodzowna okazała się pomoc p. kierownik M. Lewosz oraz pracowników obsługi.

To wspólne świętowanie było pierwszym po okresie pandemicznych obostrzeń i przyniosło wszystkim wiele radości. Po części artystycznej toczyły się wspólne rozmowy, a ich uczestnicy delektowali się deserkami przygotowanymi przez Radę Rodziców.

Należy podkreślić, że jak co roku wyróżniający się nauczyciele z placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Grajewo, otrzymają 15 października Nagrody Burmistrza. Z naszej szkoły odbiorą je: Dyrektor – p. Karol Choynowski oraz panie: Urszula Krystyna Bołonkowska i Dorota Poniatowska.