XXI Dzień Papieski

      Brak komentarzy do XXI Dzień Papieski

Dzień Papieski jest dziełem Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia (FDNT), która powstała w 1999 r. jako pokłosie pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Polski.

W tym roku przebiegał pod hasłem „Nie lękajcie się”. Słowa te Jan Paweł II wypowiedział w homilii inaugurującej jego pontyfikat 22 października 1978 roku na placu św. Piotra w Rzymie.

Dziś ludzkość zmaga się nie tylko z pandemią koronawirusa, ale także z wieloma innymi tragediami – napisali polscy biskupi w liście z okazji Dnia Papieskiego. Wśród ludzkich dramatów wymienili „głód, katastrofy naturalne, utratę dachu nad głową, przymusową emigrację, handel ludźmi, nałogi i osamotnienie, które otwierają katalog ludzkich cierpień i tragedii”. „Każda z nich zdaje się już nawet nie pytać, ale wołać – gdzie jest Bóg?!” – czytamy w liście.

Według jego autorów odpowiedzią Boga na pytanie o sens cierpienia jest Jezus Chrystus. „Od Jezusa czerpiemy bowiem nadzieję, że możemy przejść przez doświadczenie cierpienia, zwłaszcza niezawinionego, gdyż na drugiej stronie naszego krzyża przybity jest On. Tylko osobiste spotkanie z Jezusem, przeżyte we wspólnocie wierzących, może dać nam pokój w najtrudniejszych sytuacjach życiowych” – zastrzegli.

Podczas Dnia Papieskiego wolontariusze FDNT we wszystkich kościołach w Polsce, a także na ulicach zbierali datki, z których sfinansowane będą stypendia dla 2 tys. podopiecznych fundacji.

„Dziś, w obliczu trudności finansowych wielu rodzin, przez składane ofiary mamy szansę podtrzymać, a niejednokrotnie przywrócić nadzieję w sercach młodych ludzi na lepszą przyszłość i realizację ich edukacyjnych aspiracji dla dobra Kościoła i naszej Ojczyzny” – zaznaczyli polscy biskupi w liście pasterskim z okazji Dnia Papieskiego.
Dzień Papieski organizowany jest od 2001 r. w niedzielę poprzedzającą rocznicę wyboru kard. Karola Wojtyły na papieża 16 października 1978 r.

Dziękujemy naszym wolontariuszom i ich opiekunom,
którzy kwestowali przy Parafii pw. Św. Ojca Pio w Grajewie 10 października 2021r.:
Paweł Zamojski, Dominik Szymański, Maciej Motycki,
Wiktor Sulewski, Fabian Romaniuk, Kinga Szelążek,
Jakub Karwowski z klasy III A ,
pod opieką p. M. Czajkowskiej.
Aleksandra Kupińska, Lena Łajewska,
Nadia Tołkacz, Maja Komosińska z klasy VII D
pod opieką p. Renaty Wierzchowskiej.
Bartosz Akacki, Maksymilian Szindler, Karol Kaczmarek,
Kuba Milewski, Sylwia Sikora z klasy VIII D
pod opieką ks. Adama Sierzputowskiego.

Fot. M. Czajkowska, R. Wierzchowska