Międzynarodowy Projekt Czytelniczy „Magiczna Moc Bajek” – „Piękno i Ochrona Przyrody”

„Słoneczka” z SP 4 zrealizowały zadania z modułu Vll – „Piękno i Ochrona Przyrody”:

1. „Sprzątanie Ziemi” – „Słoneczka” aktywnie uczestniczyły w akcji ekologicznej – posprzątały teren wokół placówki.

2. „Razem ratujemy pszczoły”– warsztaty pszczelarskie, pogadanka o życiu pszczół, film edukacyjny dla dzieci.

3. „Zdrowie z łąk i pól”– stworzenie przez „Słoneczka” zielnika z zasuszonych roślin.

4. „Przyroda mi w duszy gra” – rozmowa o walorach przyrody, ochronie dzikich zwierząt w oparciu o książkę „Wielka Księga Prawdziwych Tropicieli” A. Wajraka.

5 . „Dbaj o przyrodę, zakręcaj wodę” – zajęcia warsztatowe, zabawy badawcze, uświadomienie dzieciom znaczenia wody w przyrodzie i konieczności jej oszczędzania.

6. Dobranocki z dawnych lat – „Pszczółka Maja”.
Przedszkolaki obejrzały dobranockę „Pszczółka Maja”. Poznały bohaterów filmu mieszkających w ulu na łące, którzy przeżywali wspaniałe, wesołe, czasem niebezpieczne przygody. Maja to postać ucząca wrażliwości na przyrodę i konieczności troski o środowisko.

7. „Ptasia banda”- „Sowa co bałagan ma w porządku” – Pana Poety .
„Bałagan, porządek, przyroda” – rozmowa z dziećmi o ich pokojach na podstawie opowiadania Pana Poety „Sowa co bałagan ma w porządku”. Dzieci opowiadały, czego mają najwięcej, których zabawek już nie używają długi czas i czy znalazłyby w domu takie przedmioty, których już nie potrzebują tak bardzo, jak dawniej. Dzieci wywnioskowały, że można podzielić się swoimi niepotrzebnymi już zabawkami z innymi dziećmi, a tym sam komuś innemu możemy sprawić radość. Dzieci rozmawiały o porządkach w domu. Dowiedziały się, gdzie mogą oddać swoje stare rzeczy, do których pojemników mają trafić te, których już nikt nie będzie potrzebował i co się z nimi stanie, np. mogą trafić na makulaturę, będą z nich kolejne książki.

Koordynatorki – E. Wojtasik i J. Szymanowska