Międzynarodowy Projekt Czytelniczy „Magiczna Moc Bajek” –”Rodzina i Patriotyzm”

„Słoneczka” z SP 4 w Grajewie zrealizowały VIII moduł „Rodzina i Patriotyzm”:

1. „Kolaż rodzinnych marzeń i pragnień” – rozmowa z dziećmi na temat tego, co znaczy dla nich rodzina? Jak spędzają wolny czas? Co chętnie razem robią? Dzieci wykonały ilustracje przedstawiające ich rodzinne marzenia i pragnienia.

2.„Śpiewamy o Polsce”– „Słoneczka” śpiewały piosenki: „Jesteśmy Polką i Polakiem”, „Mazurek Dąbrowskiego”. Nauczyły się wiersza pt. „Kto Ty Jesteś ?”.

3. „Jak wyglądałby świat bez miłości?”
Snucie i kontynuowanie opowiadania rozpoczętego przez nauczyciela, po czym dzieci stwierdziły, że świat bez miłości byłby smutny, szary, ponury, zły itd.

4. „Rodzina to najlepsza Drużyna”– dzieci przygotowały laurki i piękne życzenia z okazji Dnia Mamy.

5. Dobranocki z dawnych lat – „Muminki”. Dzieci poznały głównych bohaterów bajki, którzy wspólnie spędzają czas, wspólnie przygotowują posiłki, troszczą się o siebie i wspólnie rozwiązują problemy. Charakterystyczne też jest miejsce, w którym żyją – „Dolina Muminków”. Muminki mogą być wzorem zgodnej, kochającej się rodziny.

Koordynatorki – E. Wojtasik i J. Szymanowska