Międzynarodowy Projekt Czytelniczy „Magiczna Moc Bajek” – „Czy życzliwość bywa trudna?”

„Słoneczka” z SP nr 4 w Grajewie zrealizowały zadania z modułu Vl : „Czy życzliwość bywa trudna?”:

1.„Uśmiechnięte buźki”– podczas spaceru dzieci rozdały przygotowane w placówce symbole życzliwości mieszkańcom Grajewa.

2.„Jak okazywać sympatię?” – pogadanka na temat miłych i przykrych emocji na podstawie utworu „Paweł i Gaweł” Aleksandra Fredry . Propagowanie postawy odpowiedzialności cywilnej, odwagi i pewności siebie, a także poczucia własnej wartości.

3.„Sercem patrzę na świat”– burza mózgów, próba odpowiedzi na pytanie: Czy wszyscy mają prawo czuć się radośnie i szczęśliwie?

4.„Jak wyrażamy uczucia? – dzieci przedstawiały je w formie dramy. Rozmowa o różnych sytuacjach w domu i w przedszkolu.

5.„Drzewko Życzliwości” – przygotowanie życzeń oraz pozdrowień i zamieszczenie ich na drzewku usytuowanym w kąciku projektowym.

6. Dobranocka z dawnych lat –  dzieci obejrzały dobranockę „Kaczor Donald”.

7. „Cała Polska czyta dzieciom” – Ptasia banda – Bajka Pana Poety pt: „Kura co tyła na diecie”. Dzieci na podstawie bajki dowiedziały się, że niektórych rzeczy nie możemy w sobie zmienić, a innych zmienić możemy po prostu nie chcieć. Dlatego odwagą jest także akceptacja własnego wyglądu, własnych wad i niedoskonałości. Ktoraś z naszych wad może być jednocześnie naszą supermocą.

Koordynatorki – E. Wojtasik i J. Szymanowska