Międzynarodowy Projekt Czytelniczy „Magiczna Moc Bajek” – „Tradycyjnie, czyli jak?”

„Słoneczka” z SP nr 4 w Grajewie zrealizowały zadania z modułu V: „Tradycyjnie czyli jak?”:

1. Poznajemy nasz region – dzieci poznały miasto i region, w którym mieszkają. Znają historię powstania Grajewa. Już nie obce są im zabytki i herb Grajewa. Z ciekawością słuchały legend związanych z rodzinnym miastem. Przedszkolaki wiedzą, że mamy piękny, zabytkowy Dworzec PKP. Poznały historię jego powstania i ciekawostki z nim związane. Uczestniczyły w warsztatach plastycznych, gdzie same ozdabiały budynek dworca.

2. Zapoznanie dzieci ze sztuką ludową, tradycjami i obrzędami charakterystycznymi dla Podlasia.

3. „Jak oceniać własne korzenie?„- dzieci poznały takie pojęcia jak: rodzina, pokrewieństwo, genealogia – tworzyły własne drzewo genealogiczne.

4. Tradycje i zwyczaje w moim regionie – „Słoneczka” zapoznały się z tradycjami wielkanocnymi. Wiedzą, że najpiękniejsze palmy można zobaczyć w Myszyńcu. Zgodnie z tradycją Świąt Wielkanocnych dzieci same wykonały piękne, wielkanocne pisanki.

5. Dobranocki z dawnych lat – Koziołek Matołek – „Słoneczka” obejrzały bajkę o wesołym Koziołku, po czym pomalowały jego podobiznę.

Koordynatorki – E. Wojtasik i J. Szymanowska