Konkurs „Symbole związane z Dniem św. Patryka”

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
ph. „SYMBOLE ZWIĄZANE Z OBCHODAMI DNIA ŚWIĘTEGO PATRYKA”

1. Cele konkursu:
– poznanie przez uczniów kultury krajów anglojęzycznych;
– uwrażliwienie uczniów na odmienne kultury i tradycje;
– rozwijanie motywacji do pracy samodzielnej w przygotowaniu do konkursu.
2. Warunki uczestnictwa:
• W konkursie mogą wziąć udział uczniowie w dwóch kategoriach: 
    – klasy I – III;
    – klasy IV, V, VI, VII.
• Konkurs polega na wykonaniu pracy plastycznej przedstawiającej symbole związane z obchodami Dnia świętego Patryka.
• Praca może być wykonana techniką dowolną.
• Wszystkie prace prosimy składać do nauczycieli języka angielskiego: p. E. Gołaszewskiej, p. A. Mioduszewskiej, p. A. Sokołowskiej i p. D. Zabłockiej w terminie do 14 marca 2022 r.

Organizatorki