Szkolny konkurs pt. „Zwierzęcy świat”

W listopadzie i w grudniu chętni uczniowie klas V-VIII czytali wybrane przez siebie książki o tematyce przyrodniczej dostępne w bibliotece szkolnej i miejskiej, zapoznawali się ze środowiskiem życia, wymaganiami, sposobem rozrodu różnych gatunków zwierząt. Wiedza nabyta została wykorzystana w konkursie, który przebiegał dwuetapowo:
I etap – Quiz o zwierzętach;
II etap – Najciekawsze opowiadanie 
o wybranym zwierzęciu. 

Uczniowie, którzy wykazali się największą wiedzą oraz najbardziej zainteresowali słuchaczy swoimi opowieściami otrzymali nagrody w postaci ocen wpisanych do dziennika.

Celem konkursu było: rozbudzanie zainteresowań biologicznych uczniów; zachęcanie do samodzielnego pogłębiania i zdobywania wiedzy z wykorzystaniem literatury dostępnej w bibliotece szkolnej i miejskiej;   rozwijanie czytelnictwa w szkole; poznawanie zachowań zwierząt; motywowanie uczniów do poszerzania wiedzy z biologii; zwiększanie giętkości umysłu.

Organizatorka – A. Wszeborowska