„Wielcy twórcy matematyki, którym tak wiele zawdzięczamy…” – projekt edukacyjny

Na przełomie listopada i grudnia uczniowie klas VI i VII realizowali projekt edukacyjny „Wielcy twórcy matematyki, którym tak wiele zawdzięczamy…”. Celem przedsięwzięcia było przygotowanie uczniów do poszukiwania potrzebnych informacji i materiałów z wykorzystaniem zasobów biblioteki szkolnej i Miejskiej Biblioteki Publicznej Oddział dla Dzieci; zachęcanie do sięgania po książki popularnonaukowe; poznanie historii matematyki; przybliżenie sylwetek słynnych matematyków; kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie zadaniowej oraz wyrabianie nawyków pożytecznego spędzania wolnego czasu.

Zadaniem każdej klasy było wyszukanie potrzebnych informacji biograficznych na temat wybranego matematyka, przygotowanie zebranych materiałów w formie plakatu oraz wyeksponowanie go dla społeczności szkolnej.

Koordynatorki projektu: Wiesława Konopka, Marta Lenkiewicz i Alicja Sulima.