Projekt edukacyjny „Różnorodność narodowa na Podlasiu”

17 grudnia 2021 r. zakończyła się realizacja projektu edukacyjnego „Różnorodność narodowa na Podlasiu”, w którym uczestniczyli uczniowie klasy VIII e.

Celem projektu było poznanie przez uczniów różnorodności narodowej Podlasia i jej  wpływu na religię, tradycje, kulturę i kuchnie; poznanie miejsc, miast o dużej liczbie mniejszości narodowej, np. Sejny, Białowieża, Kruszyniany itd.

Uczniowie czytając literaturę z biblioteki szkolnej wykonali prezentację multimedialną i ulotki, przedstawiając różnorodność narodową na Podlasiu.

Koordynatorka – M. Stepnowska