Konkurs „Kto czyta – nie pyta”

      Brak komentarzy do Konkurs „Kto czyta – nie pyta”

Czytać czy nie czytać? Oto jest pytanie.
Gdy otworzysz książkę, to odpowiesz na nie!
W. Hadrych

MIĘDZYKLASOWY KONKURS O PUCHAR DYREKTORA SZKOŁY 

REGULAMIN

ORGANIZATOR
Biblioteka Szkoły Podstawowej nr 4 im. H. Sienkiewicza w Grajewie

CELE KONKURSU
 rozbudzanie zainteresowań czytelniczych uczniów,
 kształtowanie nawyku czytania,
 dostarczanie uczniom wiedzy i przeżyć estetycznych,
 propagowanie współzawodnictwa według zasad „fair play”,
 promowanie biblioteki i jej zasobów w środowisku szkolnym.

UCZESTNICY
 uczniowie klas II – VIII

TERMIN
 Konkurs trwa do końca maja 2022 r.

ZASADY UCZESTNICTWA
1. Konkurs przebiega w kategorii zespołowej o tytuł Najlepiej Czytającej Klasy.
2. O zwycięstwie i uzyskaniu tytułu Najlepiej Czytającej Klasy wśród klas:
a) II – IV,
b) V – VIII

zadecyduje średnia PRZECZYTANYCH KSIĄŻEK przypadająca na jednego czytelnika, która będzie liczona następująco: liczba książek przeczytanych przez klasę dzielona przez liczbę uczniów w klasie = średnia na czytelnika.
3. Jednorazowo czytelnik może wypożyczyć najwięcej 3 książki.

KOMISJA KONKURSOWA
 Nad przebiegiem konkursu będą czuwali bibliotekarze, rejestrując i analizując konta czytelników. 

NAGRODY
 Najlepiej Czytające Klasy otrzymają przechodnie Puchary Dyrektora Szkoły.
 Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w czerwcu 2022 r.