Wybraliśmy książki do zakupu do biblioteki szkolnej

Logo Narodowego Programu Rzowosju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Grajewie, dla której organem prowadzącym jest Miasto Grajewo, otrzymała dotację w wysokości 12 000 z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025” i 3 000 zł od Miasta Grajewo. Łącznie 15 000 zł na zakup książek do biblioteki.

Bibliotekarze sporządzili długą listę książek do zakupu, uwzględniając zainteresowania czytelnicze uczniów poznane w przeprowadzonym na przełomie października i listopada 2021 r. szkolnym plebiscycie ph. „Wybieramy książki do biblioteki”, sugestie rodziców, nauczycieli i pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej Oddział dla Dzieci w Grajewie. Przy jej tworzeniu posiłkowano się również opiniami i propozycjami książkowymi Fundacji ABCXXI (Cała Polska Czyta Dzieciom), redakcji miesięcznika „Biblioteka w Szkole” i rynku księgarskiego.

Wykaz książek uzyskał pozytywne opinie Rady Rodziców, Samorządu Uczniowskiego i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Grajewie – zawiera nowości wydawnicze (książki niebędące podręcznikami), w tym książki historyczne poświęcone, m.in. historii Polski XX wieku oraz lektury szkolne. Zawiera książki, które ukazały się drukiem lub na innym nośniku (w tym książki obrazkowe, mówione i elektroniczne), uwzględniające potrzeby uczniów niepełnosprawnych. Lista z tytułami książek została wyeksponowana także na tablicy ogłoszeń przy bibliotece szkolnej.
Wykaz książek – pobierz

Dziękujemy za współpracę na tym etapie realizacji NPRCz uczniom, rodzicom, dyrekcji szkoły, wychowawcom i nauczycielom oraz dyrekcji i pracownikom Miejskiej Biblioteki Publicznej Oddział dla Dzieci w Grajewie.

Nauczyciele bibliotekarze