Komunikat dla Rodziców

      Brak komentarzy do Komunikat dla Rodziców

Drodzy Rodzice !

W związku z trudną sytuacją pandemiczną uczniowie klas IV – VIII przechodzą na zdalny tryb nauki od poniedziałku 26 października 2020 roku.
Klasy I – III uczą się bez zmian.
Wprowadzam całkowity zakaz wchodzenia Rodziców dzieci przedszkolnych i Rodziców uczniów klas I – III do budynku szkoły zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Szkoły nr 18/2020 z dnia 23 października 2020 roku. W związku z tym od dnia 26 października 2020 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Rodzice uczniów klas I – III uiszczający opłaty za obiady u pani kierownik świetlicy, począwszy od 26 października, będą dokonywać wpłat na konto.
2. Dzieci korzystające z opieki na świetlicy, będą odbierane przez Rodziców wejściem, od strony boiska ORLIK. Wychowawca świetlicy, po weryfikacji opiekuna, odsyła dziecko do szatni.
3. Dzieci uczęszczające do przedszkola są przyprowadzane przez Rodziców do przedsionka w budynku C (byłe gimnazjum), gdzie będzie oczekiwać na nie pomoc nauczyciela. Dziecko zostanie przyprowadzone pod swoją salę, gdzie będzie przebierane z pomocą pań pracujących w przedszkolu. Szafki dzieci z pięciogodzinnych oddziałów przedszkolnych, zostały przeniesione na parter obok sal, do których uczęszczają przedszkolaki. Podczas odbierania dziecka z przedszkola, należy powiedzieć pracownikowi przebywającemu przy wejściu,imię i nazwisko dziecka, swoje dane orazpoczekać na przyprowadzenie dziecka przez pomoc nauczyciela, która zweryfikuje stopień pokrewieństwa osoby odbierającej. W przypadku spraw problematycznych wychowawca osobiście przyprowadza dziecko do wyjścia. Uprasza się Rodziców o uaktualnienie numerów telefonów i przekazanie ewentualnych zmian wychowawczyniom.
4. Dzieci uczące się w klasach pierwszych, drugich oraz trzecich mają ten sam plan lekcji, wchodzą i wychodzą tym samym wejściem.
5. Wychowawcy klas pierwszych oczekują na swoich podopiecznych na schodkach szatni głównej, wewnątrz budynku. Do pomocy przy przebieraniu uczniów klas pierwszych wyznaczone są dodatkowe osoby (jedna pani do jednej klasy) zarówno przed zajęciami jak i po zajęciach. Rodziców klas pierwszych prosimy o poważne potraktowanie kwestii punktualnego przyprowadzania, jak i odbierania swoich pociech. Proszę nie przyprowadzać dzieci zbyt wcześnie i nie odbierać później, niż zgodnie z godziną zakończenia zajęć lekcyjnych. W sytuacjach wyjątkowych, poprzedzonych telefonem Rodzica do wychowawcy, dziecko jest odprowadzone do świetlicy.
6. Proszę Rodziców o śledzenie informacji na Librusie i stronie internetowej szkoły.