Zasady opłat za obiady w stołówce szkolnej

      Brak komentarzy do Zasady opłat za obiady w stołówce szkolnej

1. Rodzice dzieci uczęszczających do klas I-III od 26 października opłaty za obiady będą wpłacać na konto. Starsze dzieci z klas IV-VIII mogą dalej dokonywać wpłat bezpośrednio u pani kierownik świetlicy.
2. Opłaty za obiady za miesiąc listopad 2020 r. należy wnieść w dniach 26-30 października 2020 r. (uczniowie otrzymają wcześniej paski z naliczeniem kwoty do zapłaty.) Proszę o dokonywanie wpłat za obiady w wyznaczonym terminie tj. 26-30.10.2020 r.
3. Koszt obiadu dla ucznia za m-c listopad 2020 r. (bez odpisów) wynosi 81,00 zł. (18 dni żywieniowych x 4,50 zł.)
UWAGA! W dniach 12-13 listopada 2020 r. stołówka nie wydaje obiadów dla uczniów klas I-III. Jest to dzień wolny od zajęć dydaktycznych.
4. Karta obiadowa będzie wydawana dla ucznia po wpłaceniu należności na konto szkoły konto do wpłaty za obiady: 3710 2013 3200 00 1502 1076 0173
Tytułem: za obiady, imię nazwisko ucznia oraz klasa, za miesiąc….2020r.
(Proszę o dokładne wpisywanie danych i niezaokrąglanie kwot).
Bardzo ważne jest terminowe dokonywanie opłat za obiady. Wpłata po terminie skutkuję nie wydaniem dla ucznia karteczek obiadowych za każdy dzień zwłoki.
5. W przypadku nieobecności ucznia opłata za obiady zostanie zwrócona przy rozliczeniu w następnym miesiącu. Warunkiem dokonania odpisu jest zgłoszenie terminu nieobecności ucznia u kierownika świetlicy najpóźniej do godziny 9,00 pod nr. tel. (86 272 30 78 wew. 35 lub 23).
6. Pierwszego dnia nieobecności dziecka rodzice/ opiekunowie prawni mogą odebrać obiad na wynos w godz. 13.00 – 14.00 z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego.