Zakończenie roku szkolnego 2022/2023

      Brak komentarzy do Zakończenie roku szkolnego 2022/2023

23 czerwca 2023 r. uroczyście zakończyliśmy rok szkolny 2022/2023. Uczniowie klas I-III spotkali się z wychowawczyniami w pracowniach i odebrali swoje świadectwa, natomiast klasy IV-VII najpierw udały się do sali gimnastycznej. Tutaj Dyrektor szkoły p. Karol Choynowski pogratulował uczniom osiągniętych wyników. Podkreślił, jak dumni są wszyscy nauczyciele ze swoich wychowanków. Podziękował nauczycielom oraz przybyłym rodzicom za zaangażowanie w proces edukacyjny.

Momentem oczekiwanym przez uczniów było wręczenie przez Dyrekcję szkoły, Przewodniczącego Rady Rodziców i Wychowawców nagród książkowych za wysokie wyniki w nauce i sukcesy osiągnięte w Międzynarodowym Konkursie „Kangur Matematyczny”. Uczniowie z dumą odbierali zasłużone wyróżnienia, a na twarzach ich rodziców była widoczna radość i wzruszenie. Interesującym akcentem tej części spotkania było poznanie metod efektywnej nauki, którymi podzielili się ze wszystkimi uczniowie z najwyższą średnią ocen.

Na zakończenie p. Dyrektor życzył uczniom wesołych i bezpiecznych wakacji. Zachęcił do zwiedzania pięknych zakątków naszej ojczyzny. Następnie uczniowie wraz z wychowawcami udali się do swoich pracowni.

Fundatorem wręczonych nagród była Rada Rodziców i organizator konkursu.

Do zobaczenia 4 września 2023 r.