Pożegnanie uczniów klas ósmych 2023

      Brak komentarzy do Pożegnanie uczniów klas ósmych 2023
Uroczystość pożegnania uczniów klas ósmych 2023 tablica z cytatem

22 czerwca 2023 r. mury Szkoły Podstawowej nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Grajewie opuściło 105 uczniów klas ósmych. Podczas uroczystości pożegnania swoją obecnością zaszczycili nas:
• p. Halina Muryjas-Rząsa – Przewodnicząca Rady Miasta Grajewo,
• ks. Dariusz Gosk – Proboszcz Parafii pw. Św. Ojca Pio w Grajewie,
• Prezydium Rady Rodziców na czele z p. Wojciechem Fajferem,
• Rodzice absolwentów.

Uroczystość rozpoczęła się odśpiewaniem hymnu narodowego, po czym nastąpiły przemówienia Dyrektora szkoły – p. Karola Choynowskiego, uczniów i zaproszonych gości skierowane do naszych absolwentów. Niezwykle podniosłą chwilą było ślubowanie oraz przekazanie sztandaru klasom siódmym. Po 21 latach pełnienia funkcji opiekuna pocztu sztandarowego odchodzący na emeryturę p. Wiesław Jeulank przekazał swoje obowiązki p. Wojciechowi Arciszewskiemu.

Ważną część uroczystości stanowiło wręczenie statuetek, nagród i wyróżnień najlepszym uczniom za naukę, konkursy, czytelnictwo, działalność w Samorządzie Uczniowskim i Szkolnym Klubie Wolontariatu. Najważniejszym z nich było uhonorowanie wpisem do Złotej Księgi tych absolwentów, którzy z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskali średnią ocen co najmniej 5,0 oraz otrzymali co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania. Rodzice tych uczniów odebrali listy gratulacyjne.

Fundatorem nagród była Rada Rodziców oraz organizatorzy konkursów.

Nie zabrakło podziękowań od uczniów. W imieniu Społeczności szkolnej za pośrednictwem Przewodniczącej RM – p. H. Muryjas-Rząsy zostało przekazane podziękowanie dla Burmistrza Miasta Grajewo p. Dariusza Latarowskiego za objęcie patronatem szkolnego Dnia Dziecka.

Na zakończenie uczestnicy uroczystości obejrzeli część artystyczną z udziałem uczniów klas VII b, VIII d i VI a.

Wszystkim absolwentom życzymy trafnych wyborów przed kolejnym etapem życia oraz udanego wypoczynku, dającego siły do sprostania wyzwaniom, jakie pojawią się w następnym roku szkolnym.

L. Pietrzykowska