Zakończenie roku akademickiego studentów GUD

Zakończenie roku akademickiego 2022/2023 w ramach inicjatywy „Grajewski Uniwersytet Dziecięcy”

3 czerwca 2023 r. miało miejsce zakończenie roku akademickiego 2022/2023 w ramach inicjatywy „Grajewski Uniwersytet Dziecięcy”. Pożegnanie odbyło się na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej.

Prorektor prof. PB Jarosław Szusta życzył młodym studentom jak najwięcej ciekawości i dociekliwości w odkrywaniu otaczającego świata. Wyraził nadzieję, że zabawa w studiowanie przeobrazi się w przyszłości w trwałą fascynację zdobywaniem wiedzy.

Absolwenci roku 2022/2023 GUD otrzymali dyplomy oraz upominki z rąk organizatorów.

Nasi uczniowie byli bardzo zadowoleni z uczestnictwa w tym projekcie. Każdy wyjazd zapewniał interesujące zajęcia z różnych dziedzin nauki. Zapytani o najciekawsze wymieniali przede wszystkim zajęcia w laboratorium chemicznym, lekcję języka chińskiego, warsztaty malarskie, wizytę w radiu studenckim oraz zajęcia z judo. Nikt z 14 uczestników, nie żałował czasu tam spędzonego.

Opiekun grupy
Alicja Deresz