Wyniki Szkolnego Konkursu Recytatorskiego o Nagrodę Dyrektora Szkoły

Logo Dnia Języka Ojczystego

1 marca 2023 r. w ramach obchodów Tygodnia Języka Ojczystego odbył się Szkolny Konkurs Recytatorski o Nagrodę Dyrektora Szkoły.

Do konkursu przystąpiło 22 recytatorów z klas II i III wyłonionych drogą eliminacji klasowych. Uczniowie zaprezentowali utwory poetyckie polskich autorów, m. in. Małgorzaty Strzałkowskiej, Anny Kwiecińskiej-Utkin, Agnieszki Frączek, Hanny Łochockiej, Jana Brzechwy, Aleksandra Fredry, Apoloniusza Bogumiła Ciołkiewicza i Marcina Brykczyńskiego.

Komisja konkursowa w składzie:
• dr Lucyna Bagińska (przewodnicząca) – Dyrektor Centrum Edukacji „Mentor” w Grajewie, wieloletnia polonistka w ZS nr 1,
• p. Ewa Bobińska – MBP Oddział dla Dzieci w Grajewie,
• p. Monika Soroko – Grajewskie Centrum Kultury,
wysłuchała recytacji wszystkich zgłoszonych uczestników.

Zgodnie z kryteriami zawartymi w regulaminie konkursu (dobór i interpretacja utworu, dykcja, stopień opanowania tekstu, ogólny wyraz artystyczny) Komisja wyłoniła następujących zwycięzców:

I MIEJSCE – Edward Wilczewski kl. III d, Julia Karwowska kl. III d,
II MIEJSCE – Natalia Danowska kl. II b, Lilia Bernatek kl. III b,
III MIEJSCE – Aleksandra Ciborowska kl. III a.

Wyżej wymienieni uczniowie wezmą udział 9 marca 2023 r. w miejskim konkursie Mistrzowie Recytacji w Grajewskim Centrum Kultury.

WYRÓŻNIENIE otrzymały Alicja Komosińska kl. II a i Julia Budnik kl. II b.

Dziękujemy wszystkim recytatorom za udział w konkursie. Uczniom nagrodzonym i wyróżnionym gratulujemy.

Dziękujemy Paniom wychowawczyniom za przygotowanie recytatorów do konkursu oraz Rafałowi Łazowskiemu z klasy VIII c, który zapowiadał recytacje młodszych koleżanek i kolegów.

Wręczenie nagród odbędzie się podczas podsumowania projektu edukacyjnego „Kocham POLSKI”.

Koordynatorki