Wyniki konkursu plastycznego „MOJE ULUBIONE SŁOWO”

W ramach obchodów Tygodnia Języka Ojczystego dla uczniów niebędących obywatelami polskimi pobierających naukę w SP 4 odbył się KONKURS PLASTYCZNY „MOJE ULUBIONE SŁOWO”.

Zadaniem uczestników było wykonanie pracy plastycznej z pięknie ozdobionym, wybranym przez siebie słowem  zapisanym w języku ukraińskim, białoruskim i hiszpańskim. Komisja konkursowa złożona z Organizatorek, biorąc pod uwagę zgodność pracy z tematem konkursu, oryginalność pracy, ogólny wyraz artystyczny przyznała NAGRODY GŁÓWNE:

Neonila Soboleva kl. II b – ulubione słowo „прапор” (flaga),
Elina Vareshko kl. IV d – ulubione słowo „незалежність” (niezależność),
Orella Nahiara Alvarez kl. VII a – ulubione słowo „mejor” (lepsza).

Wręczenie nagród odbędzie się podczas podsumowania projektu edukacyjnego „Kocham POLSKI”. 

Koordynatorki