Ciekawy świat przyrody, czyli obserwacje i eksperymenty 4a

Niedawno uczniowie klasy 4a uczestniczyli w wycieczce, której celem było rozbudzenie ciekawości poznawczej dzieci oraz integracja zespołu klasowego.

Najpierw wszyscy udali się do Muzeum Przyrodniczego w Drozdowie, gdzie z wielkim zainteresowaniem oglądali wspaniałe okazy fauny i flory Biebrzańskiego Parku Narodowego. Uczniowie mieli okazję nie tylko obejrzeć z bliska niedźwiedzia, łosia czy wilka, ale także posłuchać barwnych opowieści pani przewodnik o niezwykłych zwyczajach ssaków i ptaków biebrzańskich bagien. Szczególne wrażenie zrobiły na uczestnikach akwaria z rybami z pięciu kontynentów.

Następnie klasa udała się do Akademii Nauk Stosowanych w Łomży. W tym nowoczesnym budynku we współpracy Centrum Nauki Kopernik w Warszawie zorganizowano zajęcia dla wszystkich zainteresowanych matematyką oraz zjawiskami z dziedziny fizyki. Uczniów fascynowała możliwość samodzielnego eksperymentowania, szukania rozwiązań niełatwych zagadek matematycznych i bawiła na przykład siła fali uderzeniowej. Pod opieką pracowników uczelni wykonywali projekty maszyn prostych przy użyciu dostępnych tam części. Z zainteresowaniem doświadczeniom przyglądały się panie opiekunki: pani Agnieszka Ramotowska, pani Lidia Łepkowska i pani Beata Szewczyk.

Uczniowie zgodnie stwierdzili, że to był wspaniały czas wspólnej zabawy i nauki.

Fot. B. Szewczyk