Wyniki konkursu „Mistrz Pięknego Pisania”

Logo Dnia Języka Ojczystego

3 marca 2023 r. odbył się Szkolny Konkurs Kaligraficzny „Mistrz Pięknego Pisania”, do którego przystąpiło 12 uczniów z klas pierwszych wyłonionych drogą eliminacji klasowych. Zadaniem uczestników konkursu było piękne przepisanie tekstu przygotowanego przez Organizatorów. 

Komisja w składzie:
• p. Barbara Krukowska (nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej),
• p. Jadwiga Laszczkowska (nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej)
zgodnie z kryteriami zawartymi w regulaminie konkursu (staranność pracy, płynność pisma, estetyka, prawidłowość łączenia liter, równomierne położenie liter, utrzymywanie pisma w prawidłowej liniaturze, kształt liter, stosowanie jednolitych proporcji liter, czytelność) wyłoniła następujących zwycięzców:

MISTRZ PIĘKNEGO PISANIA:
Alicja Gilejko kl. I c, Zofia Bałchan kl. I b, Lena Bańcerowska kl. I b

II miejsce: Nathan Górski kl. I c
III miejsce: Natalia Muczyńska kl. I d

Dziękujemy wszystkim piszącym za udział w konkursie. Uczniom nagrodzonym gratulujemy.

Wręczenie nagród odbędzie się podczas podsumowania projektu edukacyjnego „Kocham POLSKI”.

Dziękujemy Paniom wychowawczyniom i komisji konkursowej za współpracę.

Koordynatorki