Wolontariusze z „Czwórki” w akcji

5 czerwca wolontariusze z naszej szkoły uczestniczyli w akcji sprzątania opuszczonych i zaniedbanych grobów na cmentarzu parafialnym w Grajewie. Uczniowie pamiętają i dbają o groby dawnych mieszkańców Grajewa nie tylko przed dniem 1 listopada, ale również na wiosnę, kiedy należy oczyścić zarośnięte groby z trawy i chwastów. Wolontariusze wykazali się zaangażowaniem i pracowitością. Radością napawa fakt, że potraktowali wolny, popołudniowy czas na sprzątanie cmentarza jako lekcję szacunku i pamięci o zmarłych.

Serdecznie dziękujemy wolontariuszom i zapraszamy do wspierania kolejnych akcji!

Opiekunowie Szkolnego Klubu Wolontariusza
Anna Mioduszewska
Renata Wierzchowska
Dorota Zabłocka

Fot. D. Zabłocka