W hołdzie Patronowi szkoły

      Brak komentarzy do W hołdzie Patronowi szkoły

15 listopada przypada 106. rocznica śmierci Henryka Sienkiewicza. W hołdzie Patronowi szkoły przy tryptyku zostały postawione kwiaty i zapalony znicz, które przypominają nam o ogromnym dorobku literackim pisarza tworzącego „ku pokrzepieniu serc”. Swoje 70-letnie życie Henryk Sienkiewicz poświęcił sprawom dotyczącym niepodległej Polski. „Nie zobaczę już wolnej Polski” – były to ostatnie słowa pisarza przed śmiercią.

Nauczyciele bibliotekarze

Fot. L. Pietrzykowska, M. Kuryś